Datenschutz und Cookie-Richtlinie

Datenschutzbestimmungen

Stam- og kontaktoplysninger

Name: Porsaco A/S – Endkappeshop
Anschrift: Vallensbækvej 55, 2605 Brøndby
CVR: 34574111
Telefon: 4396 5100

Welche persönlichen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln

Wir verwenden diese Art von Daten über den Kunden

Wir verwenden die vom Kunden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zur Erfüllung der vereinbarten Aufgabe. Dazu gehören Informationen über den Namen des Kunden, seine Adresse, seine Firmennummer, seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer. und manchmal auch Bankkontonummern. Wenn Sie Bilder auf die Website hochladen, sollten Sie es vermeiden, Bilder hochzuladen, die eingebettete Standortdaten (EXIF-GPS) enthalten. Die Besucher der Website können alle Standortdaten von den Bildern auf der Website herunterladen und extrahieren.

Wir verarbeiten nur notwendige personenbezogene Daten

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder f.eks. bogføringsloven.

Wir löschen personenbezogene Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Vi sletter persondata, 5 år efter de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen og kundeforholdet i samme periode har været inaktivt.

Offenlegung und Weitergabe von personenbezogenen Daten

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger aftalen – f.eks. videregivelse til andre, til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har givet samtykke til det. Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed eller i forbindelse med overdragelse til inkasso.

Der Kunde hat das Recht auf Zugang zu seinen persönlichen Daten

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Der Kunde hat das Recht, unrichtige personenbezogene Daten berichtigen oder löschen zu lassen

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Der Kunde hat das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns zu widersprechen

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtet, efter lovgivningen, til at opbevare dem.

Wenn der Kunde von seinem Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch machen möchte, erhält er von uns personenbezogene Daten in einem allgemein gebräuchlichen Format

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Allgemeine Informationen über die Nutzung der Rechte des Kunden

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Recht auf Beschwerde bei der dänischen Datenschutzbehörde

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Porsaco A/S – Dupskoshoppens behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Cookie-Politik

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden accepterer du automatisk anvendelsen af disse. Det gør vi opmærksom på første gang du besøger hjemmesiden. Det er vi – og alle andre hjemmesideejere – forpligtet til, for at øge beskyttelsen af privatlivet, når vi bevæger os i den digitale verden.

Was ist ein Keks?

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger. Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Warum werden Cookies verwendet?

Cookies er en hjælp til besøgende på hjemmesiden, fx ved gentagne besøg på siden, hvor indstillinger og evt. indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal indtastes igen. Cookies bruges også til at indsamle statistik om hjemmesiden for at kunne forbedre den. Samt til at målrette annoncer og tjenester i markedsføringsøjemed.

Können Cookies abgelehnt werden?

Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at hjemmesider kan huske dine valg.

Möchten Sie mehr über Cookies erfahren?

Du kan læse mere om cookies og det juridiske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk